Az evangélikus gyülekezet ünnepe

2017 nov 11
Megosztás
evangélikus istentisztelet

A reformáció 500. évfordulója ünnepköréhez kapcsolódó ünnepi alkalomra került sor a kecskeméti evangélikus templomban a november 5-én tartott vasárnapi istentiszteleten.

A reformáció nagy lelki-szellemi áramlata eredményeképpen már az 1520-as években megjelentek Kecskeméten a lutheránusok, azonban az Alföld protestánsai kálvinisták lettek, csak II. József türelmi rendelete után szerveződhettek meg az Alföld evangélikus gyülekezetei. Kecskeméten ez 1792-ben történt, így fennállása 225. évfordulóját ünnepelhette a városi evangélikusság.

Kis János igazgató lelkész az oltár előtti igeolvasását követően Gáncs Péter püspök-elnök hirdette az ünnepi istentisztelet igéjét.

A püspök úr választott igéje, a grádics-igeként ismert: „Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak a pogányok: hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr!”

Az igehirdetés hangsúlyozta: a reformáció kapcsán is hatalmas dolgot tett velünk az Úr: Wittenbergben az egyház története pünkösdjét élhette át, tehát a reformáció lehetőségét megkapva, e megújulást, mint folyamatot kellene megélnünk. 

Hulej Enikő, Kis János lelkészek és Gáncs Péter szolgáltatták ki a gyülekezet számára az ünnepi vasárnapon az úrvacsorát. Ezt követően Radosné Lengyel Anna, a Déli Egyházkerület felügyelője és Gáncs Péter püspök leleplezték a templom régi lépcsőiből, Balanyi Károly képzőművész által alkotott emlékművet, mely kőbe vésve megörökítette a gyülekezetben 1792 óta szolgált tíz lelkész nevét.

Kis János lelkész hangsúlyozta, e szám 225 év alatt nem tekinthető soknak, ez a hajdan volt lelkészek, a gyülekezet áldozatát, hitét, magvetését fejezi ki, majd felolvasta nevük és szolgálati periódusuk.

Az ősz a hálaadás ideje is, a gyülekezet az ünnepet összekötötte a termények megáldásával, melyben az ökumenizmus jegyében igei áldással részt vettek Kuti József református vezető lelkész, dr. Finta József plébános és dr. Róna Tamás a Dél-alföldi régió vezető rabbija is.

A gyülekezet ünnepét megtisztelték a város részéről dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, Hörcsög Imre és Király József képviselők.

A gyülekezet énekkara szolgálatával emelkedettebbé tette a az ünnepi istentisztelet hangulatát.

Az istentiszteletet követően felavatásra került a templom előtt elhelyezett zászlótartó oszlop. Az oszlopra elhelyezett evangélikus jelképet, a Luther-rózsát megjelenítő zászló kifejezi a kecskeméti evangélikusság múltját, a jövőbe vetett reménységét, hitét Isten megtartó szeretetében.

A felavatás pillanatában hittel, erővel hangzott el az evangélikusság himnusza: Erős vár a mi Istenünk!

Az ünnepséget követően a gyülekezet közös ebéden vett részt a református konviktusban.

 

 

Legolvasottabb: 
Hírös city slider ajánló: 
Igen