Jók a legjobbak közül - beszélgetés Kurdi Viktorral

2018 feb 19
Megosztás
Kurdi Viktor Kínában

A fenti címmel a Magyar Minőség folyóirat februári számában olvasható az alábbi interjú Kurdi Viktorral. A BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatójával Sződi Sándor, az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. minőségszakértője beszélgetett.

-  Szeretném, ha nyitányként egy rövidített szakmai önéletrajzzal kezdenénk. Légy szíves emeld ki eddigi életutad számodra legfontosabb állomásait!

-  1996-ban szereztem vízellátás-csatornázás szakirányon építőmérnöki diplomát Baján, a Vízügyi főiskolán. Ebben az évben helyezkedtem el a kecskeméti székhelyű BÁCSVÍZ Rt-nél, mint gyakornok. A másfél éves gyakornoki időszakról nagyon szép emlékeim vannak. Kiváló mentorok keze alatt sajátíthattam el a víztermelési rendszer működését és nagy lendülettel vethettem bele magam abba a "számítógépes munkába", melynek kapcsán 1997 közepére a cég két legnagyobb vízműtelepe automata üzemmódra állhatott át. Az automatizálási csapat legfrissebb tagjaként rajzolhattam a SCADA rendszer képernyőit, foglalkozhattam azzal, hogy miként jelenjenek meg a technológia különböző pontjain mért értékek, vagy éppen státusz jelzések a diszpécser előtti monitoron. Később ennél az üzemnél kaptam üzemvezetői megbízást, mely során nagy hasznát vettem a gyakornoki időszakban kiépített kapcsolataimnak. Szakmai pályafutásom fordulópontját jelentette 2003, amikor a "cső másik végére" a csatornaszolgáltatási ágazathoz kerültem. Előtte nem éreztem magaménak a csatornázással, szennyvíztisztítással kapcsolatos területet és egy ideig nagyon küzdöttem e döntés ellen. Utólag már azt látom, hogy a vezetővé válás útjának meghatározó időszaka volt ez számomra, és a csatornaszolgáltatási ágazatnál töltött 2,5 évért is nagyon hálás vagyok vezetőimnek és munkatársaimnak. 2007-ben, 33 évesen választottak meg a cég elnök-vezérigazgatójának, mely mozzanat előtt még két évig volt lehetőségem munkatársaimmal együtt a cég fejlesztési és az informatikai területén értéket teremteni.

- Melyek a főbb jellemzői egy keresztény szemléletű coach és vezetőnek?

- Vezetői alapvetés számomra az a bibliai idézet, mely arról szól, hogy akként bánjatok az emberekkel, ahogyan szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Igyekszem ezt az elvet alkalmazni a vezetői munkám során.
Meggyőződésem, hogy csak a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés mellett lehet tartós eredményeket elérni. Három évvel ezelőtt kezdtem el intenzíven érdeklődni az iránt, hogy a coaching szemlélet miként segítheti a vezetői munkát. Ekkor találtam rá egy teológiai főiskolán a keresztény szemléletű coach és vezető képzésre, mely képzést 2015/2016-ban abszolváltam. Örülök, hogy látom a megvalósulását annak, amint a coaching kérdezéstechnika és szemlélet alkalmazásával a vezetői eszköztáram hatékonyabban működik, mert ez még jobban segít a cég fejlesztésében. 

-  Még 45 éves sem vagy, de már a „vízi közműves” körökben a szakma nagy öregjének, „régi motorosnak” tartanak. Véleményed szerint, leginkább mely tulajdonságaid érdemesítenek erre?

-  Amikor megszülettem, Édesapám abban az évben lett vízműves Kunszentmiklóson, ahol akkoriban nagy volumenben épültek a víziközmű hálózat különböző elemei. Gyerekként látva a közösséget, látva az "vizes szakma" különlegességét és sajátosságait, már akkor kezdett kialakulni benne valami "mozdony füstje" érzés. Az építéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos élményeim meghatározónak bizonyultak a pályaválasztáskor, így vízgazdálkodási technikus lettem. A technikumban igen gyakorlatorientált képzést kaptam, mely tovább erősítette a szakma iránti elkötelezettségemet és meghatározta a főiskolai, majd egyetemi irányvonalat számomra. Első munkahelyes vízműves vagyok és az idővel szépen gyarapodtak a szakmai kapcsolataim is, melyek közül jó néhány a diákévekben gyökerezik. Hosszú évekig jó érzés volt mindig a legfiatalabb lenni, vagy a fiatalabbak közé tartozni egy-egy szakmai találkozón, és nagy meglepetéssel tört rám nemrégen az az érzés, hogy mostani pályakezdő mérnökök akár 22 évvel is fiatalabbak nálam! Visszakanyarodva a kérdésre, szerintem a szakma iránti elkötelezettség az a tulajdonságom, mely leginkább látható a vízműves körökben.

-  A szakma újdonságait miként követed? Mit teszel ismereteid megújításáért?

-  A céges elfoglaltságaimon túl lehetőségem van több szervezet munkájában is közreműködni (Magyar Víziközmű Szövetség, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Tudományos Ismeretterjesztő Társaság), így nagyon sok rendezvényre, szakmai napra és konferenciára eljutok. A programok során sok-sok benyomás ér, melyet hazaérkezve közvetlen munkatársaimmal megvitatunk, értékelünk, mérlegelünk. Az idő előre haladtával érzékelem azt is, hogy a közvetlen szakmai kérdések távolodnak tőlem. Ennek egyik oka lehet az, hogy manapság iparágakon belül is hatalmas specializációs folyamat zajlik és egy embernek nagyon nehéz több területen is igazán képben lenni. A másik pedig talán az, hogy a vezetési, illetve egyéb feladatok nem teszik már lehetővé számomra a szakmai kérdésekben való komolyabb elmerülést. Jó érzés viszont az, hogy ha valamelyik munkatársam tud a BÁCSVÍZ színeiben helyi vagy országos szinten sikert elérni, annak nagyon-nagyon tudok örülni.

-  Amikor különböző tréningeken, beszélgetések alkalmával a „minőség iránt elkötelezett gazdasági vezetőkről” esik szó: a neved pozitív példaként jön elő. Mi jellemzi minőség felfogásodat. Mit jelent Neked a jó minőség?

-  Számomra a minőség egyrészről azt jelenti, hogy ügyfeleink elégedettek szolgáltatásainkkal, másrészről pedig jelent egyfajta kiválóságra való törekvést is a munkaszervezeten belül. De jelenti azt is, hogy ha valamilyen projekt mellett elköteleződünk, akkor azt vigyük végig teljesen, tegyük fel az "i"-re a pontot is. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a cégünknél már a 70-es, 80-as években - az akkori vezetésnek köszönhetően - meghonosodott a kiválóságra való törekvés elve. Nem elégedtek meg a középszerűvel és ez az elv a hierarchia teljes spektrumában érződött. Jó dolog, hogy ezt sikerült átmenten az ezredfordulót követő időszakokra is.

-  A cégen belüli minőségkultúra fejlesztéséért mit tud tenni az elnök-vezérigazgató?

-  A mai napig emlékszem egy korábbi tanácsadói útmutatásra, mely szerint egy ütközet előtt két féle vezényszóval lehet harcba hívni a katonákat: az egyik az „Előre!”, a másik az „Utánam!”. Az utóbbi akkor is meggyőzőbb, ha később netán kiderül, hogy a csatákban veszíteni is lehet. Vezetői elkötelezettség és részvétel nélkül nem lesznek sikeresek azok a szervezeti egységeken túlmutató projektek, fejlesztések, amelyek folyamatszemléletű, rendszerszintű megközelítést igényelnek. Az ezredfordulón az első víziközmű-szolgáltatók között voltunk, akik integrált minőség- és környezetirányítási rendszert vezettek be, 2010-ben Dél-alföldi Regionális Minőségi Díjat nyertünk, 2016-ban az energiairányítási rendszert integráltuk. Többször értünk el jó helyezést a Legjobb Munkahely felméréseken, illetve Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban Díjat is nyertünk. Ezekre büszkék lehetünk, sokat tettünk értük. Ugyanakkor nem volt és nem is lesz problémamentes a működésünk, tökéletes az irányítási rendszerünk, de ha ezt képesek vagyunk magunk felismerni és mindent megteszünk a jobbítás, a tudatosság erősítése érdekében, akkor a holtpontokon átlendülve mindig előbbre tudunk lépni. 

-  A BÁCSVÍZ Zrt. pozitív társadalmi szerepvállalását milyen tényekkel tudnád leginkább alátámasztani?

-  Hiszünk abban, hogy a társadalmi szerepvállalás nem csak kötelesség, de elköteleződés is. Társaságunk egy hosszú távon és felelősen gondolkodó közszolgáltatóhoz méltó módon igyekszik részt vállalni a társadalom és a környezet iránti felelősségből. Fókuszterületeink a CSR szemléletmód és tudatosság erősítése, a környezettudatosság, környezetvédelem népszerűsítése, valamint az egészségmegőrzés fontosságának hirdetése. Szponzorációink, valamint szociális, kulturális, környezetvédelmi vonatkozású szerepvállalásaink, támogatásaink is e fenti célokat szolgálják. Hisszük, hogy az ismeretterjesztés és szemléletformálás egyik leghatékonyabb eszköze a példamutatás, és bízunk benne, hogy tevékenységekkel hiteles mintaként tudunk szolgálni a társadalmi felelősségvállalás terén: Több száz érdeklődő részvételével megrendezzük a Víz Világnapjához, valamint a Föld Napjához kapcsolódó nyílt napjainkat, részt veszünk a működési területünkön szervezett, környezetvédelemhez kapcsolódó kampányokban, rendezvényeken (pl. Autómentes napon). A megújuló energiaforrások használatát folyamatosan bővítjük, energiairányítási rendszert vezettünk be a hatékony felhasználás érdekében. Madárbarát munkahelyként működünk. Véradóbarát munkahely címünkhöz illően évente két alkalommal szervezünk önkéntes véradást kollégáink körében. Mindezen erőfeszítéseinket 2012-ben CSR Kiválóságért díjjal jutalmazták.

-  A Magyar Víziközmű Szövetségben betöltött tisztségedről és egyéb társadalmi megbízatásaidról közreadnál néhány információt?

-  Mérföldkő volt szakmai pályafutásom során, amikor 2010-ben a magyarországi víz-és csatornaszolgáltatók és vízipari cégek érdekképviseletét ellátó Magyar Víziközmű Szövetség elnöki székében találtam magam. Azóta elnökként vagy alelnökként igyekszem - országos szinten - ezen a területen is szakmánk ügyeinek előmozdítását támogatni, valamint az ágazat népszerűsítését és a csapvíz iránti bizalmat erősíteni. A társadalmi megbízatásaimból kiemelkedik még a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában végzett munkám, ahol 2016 őszétől általános alelnökként segítem Elnök úr munkáját.

-  Munkádat több elismerés, kitüntetés fémjelzi. A teljesség igénye nélkül megemlítenél ezek közül néhányat?

- Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy több elismerésben is részesülhettem pályafutásom során. Azt hiszem, hogy ez leginkább visszajelzése annak, hogy a munkatársaimmal végzett küldetésünkre szűkebb-tágabb környezetünk elismeréssel tekint. Jó érzés, hogy vannak az elismerések között olyanok, melyek a szakma, a vezetés vagy éppen a közéleti szerepvállalás területeivel hozhatók kapcsolatba. Az ISO 9000 Fórumtól 2012-ban kapott „Minőségért” egyéni vándordíj volt az első szakmai elismerésem.

-  Három gyermek édesapjaként, rengeteg munkád mellett miként tudsz kikapcsolódni, regenerálódni? Mi a hobbid?

-  Hálás vagyok Istennek nagyszerű feleségemért Anitáért, aki kezdettől fogva támogatja a karrierem. Sokszor nagy fegyelmet igényel, hogy a naptárunkban vigyázzunk az értékes minőségi időre. Van közös hobbink, mint a motorozás és az utazás vagy éppen a kertészkedés, de vannak közös sportos kikapcsolódásaink, mint a futás vagy az úszás. A bennem rejtőzködő versenyszellemet pedig a teniszpályán próbálom megélni.

-  Köszönöm válaszaidat! Kívánok tartalmas és további munkasikerekben is bővelkedő éveket, kiváló egészséget!

Az interjú eredetiben itt olvasható

 

Legolvasottabb: 
Hírös city slider ajánló: 
Igen