Polt Péter méltatta a Bács-Kiskun megyei ügyészeket

2018 már 8
Megosztás
polt péter

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség március 8-án évértékelő értekezletet tartott, amelyen részt vett Polt Péter legfőbb ügyész.

A 2017. évi tevékenység értékelésére összehívott összügyészi értekezleten Nánási László főügyész a megyében lévő hat járási ügyészség, a megyeszékhelyen működő járási és nyomozó ügyészség, valamint a főügyészség működésének személyi és tárgyi feltételeit ismertette. Előadásában kitért a főügyészség szervezeti felépítésére és az elmúlt év képzéseire is. Hangsúlyozta, hogy a szervezetben jó felkészültségű, hivatásuk iránt elkötelezett szakemberek tevékenykednek valamennyi szakterületen.

Nánási László főügyész az ügyészségi nyomozást, a nyomozás felügyeleti és a vádhatósági tevékenységet is értékelte. Előadásában kitért arra, hogy a tavalyi évben a bűncselekmények és a bűnelkövetők számában csökkenés volt tapasztalható. Örvendetes folyamat a megyében, hogy egyre kevesebb az emberölések száma és az ügyészek több nyomozás felett gyakorolnak fokozott felügyeletet.

A megye ügyészségei továbbra is átlag feletti számban emelnek vádat tárgyalás mellőzésével, illetve gyorsított eljárásban, ami csökkenti a hagyományos tárgyalásokkal járó munkaterhet. Ezen kívül továbbra is intenzív és magas színvonalú az uniós tagállamok ügyészségeivel folytatott jogsegélyforgalom.

A megye ügyészei számos hazai és külföldi konferencián, illetve továbbképzésen is részt vettek, melyeken főként a költségvetést károsító bűncselekmények, illetve illegális migráció témájában tartottak előadásokat.

Nacsa Klára közjogi főügyészhelyettes a közérdekvédelmi szakterület törvényességi ellenőrzési tevékenységét, valamint a magánjogi területet érintő feladatokat ismertette. Ennek során kitért a civil szervezetekkel és a természetvédelemmel kapcsolatos, valamint a cégbíróságok eljárásához kapcsolódó ügyészi feladatokra. A büntetés-végrehajtás során pedig a főügyészség területén lévő intézetek, rendőrségi fogda és előállító helyiségek működésének törvényességi vizsgálatát a főügyészség büntetés-végrehajtási csoportja a tavalyi évben is magas szakmai színvonalon látta el.

A beszámolókat követően Polt Péter legfőbb ügyész hangsúlyozta, hogy a bűnözés újonnan megjelenő formáival szemben hatékony ügyészi fellépés indokolt. A büntetőeljárásról szóló törvény és más jogszabályok változása kapcsán kiemelte, hogy az új büntetőeljárási kódex szemléletváltozást igényel az ügyészek részéről a hatékony munkavégzés érdekében. A megye szerveinek munkáját értékelve elmondta, hogy Bács-Kiskun ügyészei a az elmúlt évben is magas szakmai színvonalú, kiegyensúlyozott munkát végeztek, amelyért elismerését fejezte ki.

 
Legolvasottabb: 
Hírös city slider ajánló: 
Nem